Problematika aplikace intramuskulárních injekcí

dc.contributorKrause Martin, Mgr. DiS.
dc.contributor.advisorLíbalová Monika, Bc.
dc.contributor.authorVíchová, Klára
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 56783 Kučera Libor, MUDr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65075 Krejčí Jaroslav
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.accessioned2023-04-24T06:51:04Z
dc.date.available2018-05-03
dc.date.available2023-04-24T06:51:04Z
dc.date.committed2018-06-30
dc.date.defense2018-02-06
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated19.3.2018 7:53
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractIntramuskulární injekce jsou častým výkonem prováděným nejen na lůžkové části, ale i v ambulantní části nemocnic. Při tomto výkonu se může vyskytovat velký počet chyb a nejednotný postup. Bakalářská práce se proto zaměřuje na problematiku aplikace intramuskulárních injekcí. Práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretická, se zabývá farmakologií, způsoby aplikace léčiv, samostatným postupem a ošetřovatelskou péčí při aplikace intramuskulárních injekcí a možnými komplikacemi po tomto způsobu podání léčiva. Výzkumná část se zabývá zjišťováním postupu všeobecných sester před, při a po aplikaci intramuskulární injekce. Ve výzkumné části byla zvolena technika pozorování.cs
dc.description.abstractIntramuscular injections are frequent practise in inpatient department but also in the ambulance part in the hospitals. During applaction of intramuscular injections we can see a lot of mistakes and unequal procedure. Bachelor thesis focuses of poblems of intramuscular injections. Bachelor thesis is divide into the two parts. The teoretical part deals with pharmacology, methods of drug administration, procedure and nursing care during application of intramuscular injection and eventually possible complications after intramuscular injections. Research part deals with correct procedure before, during and after intramuscular injections. In the research part was chosen method of observation.en
dc.format63
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168969
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1. VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: Speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0.
dc.relation.isbasedon2. VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: Speciální část. Praha: Grada, 2015. ISBN 978 - 80-247-3421-7.
dc.relation.isbasedon3. JIRKOVSKÝ, Daniel a kol. Nursing procedures and interventions: Textbook for bachelor's and master's degree programmes. Praha: Fakultní nemocnice Motol, 2012. ISBN 978-80-87347-16-4.
dc.relation.isbasedon4. PLÉVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0.
dc.relation.isbasedon5. TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246 - 2136-4.
dc.relation.isbasedon6. MELICHARČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce: 2. přeprac. vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492 139-1.
dc.relation.isbasedon7. GRIM, M., O. NAŇKA, a I. HELEKAL. Atlas anatomie člověka. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4012-6.
dc.relation.isbasedon8. MARKOVÁ, Eva. Některé problémy spojené se samostatnou indikací léčivých přípravků sestrou. Florence. 2015,12,14 - 19. ISSN 1801-464X.
dc.relation.isbasedon9. KLAUS, M., L. LÜLLMANN, a H. LUTZ. Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.
dc.relation.isbasedon10. VONDRÁČEK, Lubomír. Základy praktické terminologie pro sestry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6.
dc.relation.isbasedon11. BELLOT, B a kol. Nicolau syndrome after intramuscular injection. Archives de Pédiatrie. 2014, 5(9), 377 380. ISSN 0929-693X.
dc.relation.isbasedon12. GREENWAY, Kathleeen. Rituals in nursing: intramuscular injections. Journal of Clinical Nursing. 2014, 12(13), 3583 3588. ISSN 1365-2702.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectinjekcecs
dc.subjectintramuskulárnícs
dc.subjectpomůckycs
dc.subjectošetřovatelský postupcs
dc.subjectkomplikacecs
dc.subjectinjectionsen
dc.subjectintramuscularen
dc.subjectmedical toolsen
dc.subjectpractiseen
dc.subjectcomplicationen
dc.subject.verbisošetřovatelská péčecs
dc.subject.verbisaplikace lékůcs
dc.subject.verbisnursing careen
dc.subject.verbisdrugs administrationen
dc.titleProblematika aplikace intramuskulárních injekcícs
dc.titleThe problems of application of intramuscular injectionsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag35648
local.identifier.verbiskpw06570034
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:01:13cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files