Problematika aplikace intramuskulárních injekcí

Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Intramuskulární injekce jsou častým výkonem prováděným nejen na lůžkové části, ale i v ambulantní části nemocnic. Při tomto výkonu se může vyskytovat velký počet chyb a nejednotný postup. Bakalářská práce se proto zaměřuje na problematiku aplikace intramuskulárních injekcí. Práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretická, se zabývá farmakologií, způsoby aplikace léčiv, samostatným postupem a ošetřovatelskou péčí při aplikace intramuskulárních injekcí a možnými komplikacemi po tomto způsobu podání léčiva. Výzkumná část se zabývá zjišťováním postupu všeobecných sester před, při a po aplikaci intramuskulární injekce. Ve výzkumné části byla zvolena technika pozorování.
Intramuscular injections are frequent practise in inpatient department but also in the ambulance part in the hospitals. During applaction of intramuscular injections we can see a lot of mistakes and unequal procedure. Bachelor thesis focuses of poblems of intramuscular injections. Bachelor thesis is divide into the two parts. The teoretical part deals with pharmacology, methods of drug administration, procedure and nursing care during application of intramuscular injection and eventually possible complications after intramuscular injections. Research part deals with correct procedure before, during and after intramuscular injections. In the research part was chosen method of observation.
Description
Subject(s)
injekce, intramuskulární, pomůcky, ošetřovatelský postup, komplikace, injections, intramuscular, medical tools, practise, complication
Citation
ISSN
ISBN