Canisterapie ve speciální pedagogice

Title Alternative:Animal Assisted Therapy in Special Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím canisterapie ve speciální pedagogice a možnostmi její aplikace u jedinců s tělesným či mentálním postižením. V teoretické části je objasněna základní terminologie tělesných, mentálních a kombinovaných postižení a popsána canisterapie jako metoda ke zkvalitnění péče o tyto osoby. V další části je popsáno praktické využití canisterapie v domově pro osoby se zdravotním postižením. Realizovaný výzkum se smíšeným designem popisuje názory canisterapeutů, fyzioterapeutů a vychovatelů na využití canisterapie v praxi a poukazuje na pozitivní výsledky canisterapie u jedinců s různým typem postižení.
This bachelor thesis is focused on canine-assisted therapy in special education and its possibilities of application on different patients with various types of disabilities. Firstly is discussed basic terminology of physical, mental and combined disabilities and canine-assisted therapy is described as a method which can improve care for these people. Following part is focused on practical usage of this method in specialized institutions for patients with these health difficulties. Realized mixed-methods design research describes opinions and experiences of canine therapists, physiotherapists and dog trainers on this topic and shows positive results of this type of health care on different patients with various types of disabilities.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN