Subjektivní a objektivní hodnocení výrobků pro sport - barierové textilie

Title Alternative:Subjective and objective product classification for sport - barrier textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se v teoretické části zabývá oděvní komfortem, fyziologií odívání. Popisuje jednotlivé typy transportu tepla a vlhka z povrchu těla a systém funkčního vrstvení oděvů. Teoretická část je zakončena popisem subjektivního a objektivního hodnocení komfortu a jsou uvedeny příklady přístrojů pro objektivní hodnocení komfortu. Experimentální část je rozdělena na dvě části, V první části je navržen experiment na kombinované hodnocení komfortu. Následně proveden a vyhodnocen. Druhá část práce se zaměřuje na prostup tepla, vodních par a vzduchu. Prostup tepla je měřen na přístroji Alambeta,. prostup vodních par na přístroji Permetest a prostup vzduch na přístroji SDL M021S. Závěr práce shrnuje a hodnotí výsledky měření.
This work is concerned with attire comfort, physiology of clothing. It describes the individual types of heat and humidity from the body surface and the system of the functional clothing layering. The theoretical part of this work ends with describtion of subjective and objective comfort classification. There are also mentioned the examples of instruments for objective comfort classification. Experimental chart is devided to two parts. In the first part, there is the experiment proposed for combined comfort classification. It is consequently performed and evaluationed as well. The second part is focused on permeance of heat, water vapors and air. The permeance of heat is measured by instrument Alambeta. The permeance of water vapors is measured by instrument Permetest. And the permeance of air is measured by instrument called SDL M021S. The finale of work summarizes and evaluates the outcomes of measuring.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD s diplomovou prací, 1 CD v příloze; rozsah: 151 s
Subject(s)
fyziologie odívání, subjektivní hodnocení komfortu, objektivní hodnocení komfortu, almemo, alambeta, permetest, physiology of clothing, subjective comfort classification, objective comfort classification, almemo, alambeta, permetest
Citation
ISSN
ISBN