Finanční analýza ve firmě Direct Alpine s. r. o.

Title Alternative:Financial Analysis of Company Direct Alpine s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The focal point of this graduation theses is a financial analysis in Liberec firm Direct Alpine Ltd. In this issue is also elaborated product analysis ABC. This graduation theses is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is reader informed about topical knowledge of financial analysis and also ABC analysis. There are defined procedures, materials and information, which both analyses issued from. The financial analysis is focused especially on description and technique's calculation of each single group of ratio indicators, pyramidal analysis of selected indicator.Altman's model and "IN" index. Practical part of my graduation draw from theoretical part, which consist of firm's profile, application of financial indicators, their evaluation and profitability analysis of product ranks.
Hlavní téma této diplomové práce je finanční analýza v liberecké firmě Direct Alpine s. r. o. V této publikaci je také zpracována produktová analýza ABC. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je čtenář seznámen s aktuálními poznatky z finanční analýzy i analýzy ABC. Jsou zde charakterizovány postupy, podklady a informace, ze kterých obě analýzy vychází. Finanční analýza je zaměřena především na popis a způsob výpočtu jednotlivých skupin poměrových ukazatelů, pyramidových rozkladů vybraných ukazatelů, Altmanova modelu a Indexu {\clqq}IN``. Z teoretické části čerpá praktická část, která se skládá z profilu firmy, z aplikace finančních ukazatelů, jejich vyhodnocení a z rozboru ziskovosti produktových řad.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 123 s., 29 s. tab. příloh
Subject(s)
financial analysis, analysis abc, profitability, liquidity, altmans index, index of credibility {\clqq}in``, balance, profit and lost report, cash flow, finanční analýza, analýza abc, rentabilita, likvidita, altmanův index, index důvěryhodnosti {\clqq}in``, poměrová analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow
Citation
ISSN
ISBN