Vlastnosti ochranných oděvů pro práce pod vysokým napětím

Title Alternative:Properties of protective clothing for work under the hight voltage
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na problematiku ochranných oděvů používaných při práci pod vysokým napětím v energetice. Problematika práce pod napětím je rozsáhlá. Předmětem zkoumání jsou materiály, které se používají na oděvy, používané při práci v doteku. V úvodu teoretické části jsou přiblížená možná nebezpečí a důsledky na zdraví, které mohou vzniknou při práci. Přehled prací pod napětím, soupis ochranných a pracovních pomůcek používaných touto metodou. Stručná charakteristika oděvů používaných v jednotlivých hladinách napětí. Přehled a stručná charakteristika norem a metod zkoušení ochranných oděvů. Experimentální části je zaměřená na analýzu materiálů, a to z hlediska hořlavosti, propustnosti tepla(tepelně-izolační vlastnosti), mechanických vlastností (pevnost v tahu, pevnost v dotržení, odolnost v oděru), elektrických vlastností (povrchová a objemová rezistivita, průrazné napětí a elektrická pevnost).
The graduation theses is aim to task related to protective clothing use in the work under the high voltage in the energetic. Because problematic of the work under the voltage is very broad, subject of the investigation are materials which are use on clothing for work in touch. In the introduction of the theoretical part there are described possible dangers and consequences on the health which could accrued in the work. Overview of the works under the voltage, statement of the protecting and working tools used with this method. Brief characteristic of the clothing used in the particular voltage levels. Overview and brief characteristic of the standards and methods of the testing of the protective clothing. The experimental part is focus to analyze materials mainly from flammability point of view, heat throughput (thermally-isolation properties), mechanical properties (tensile strength, shearing strength, abrasion resistance ) and electrical properties (surface resistivity, volume resistivity, breakdown voltage, electric strength).
Description
katedra: KOD; rozsah: 114 s.
Subject(s)
práce pod napětím, hořlavost, povrchová rezistivita, objemová rezistivita, průrazné napětí, elektrická pevnost, work under the voltage, flammability, surface resistivity, volume resistivity, breakdown voltage, electric strength
Citation
ISSN
ISBN