Modifikace maloprůměrové cévní náhrady heparinem a nanocelulózou

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá modifikací maloprůměrové cévní náhrady heparinem a nanocelulózou. Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na cévní náhrady, cévní systém, hemostázu a modifikaci maloprůměrových cévních náhrad.Experimentální část je zaměřena na samotnou modifikaci maloprůměrové cévní náhrady heparinem a nanocelulózou. Dále se zabývá testováním modifikovaných materiálů pomocí endotelových buněk, testování trombogenicity a vlivu účinku heparinu na buňky.
This master thesis deals with modification of small-diameter graft by heparin and nano-cellulose. Literature search was conducted to find a suitable procedures mainly focused on vascular grafts, vascular system, haemostasis and modification of small-diameter vascular grafts. Experimental part includes the modification of small-diameter vascular graft by heparin and nanocellulose itself. It is also focused on testing of modificated materials by endothelial cells, testing of thrombogenicity and the effect of heparin on cells.
Description
Subject(s)
maloprůměrová cévní náhrada, heparin, nanocelulóza, polydopamin, Small-diameter graft, heparin, nanocellulose, polydopamine
Citation
ISSN
ISBN