Vliv médií na jedince (společnost), svobodná vůle člověka

Title Alternative:Influence of Media on People (Society), Free Will of People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work gives a brief summary of the Media effect on people. How important they are in the life of the people and how they influence the reception of them. At first we define, what the media are, how was the influence of them in the past and how it is nowadays. The present position showed us their current problems. That problem that we focus on is the violence produced by the media and this effect on teenagers. We tried to describe this burning problem to present symptoms together with a regulation possibility. We based on ten prime sources. These sources were added by a series of elaborative literature.
Práce podává přehled o tom, jak média dokáží působit na člověka. Jak jsou podstatné v životě člověka a jak dokáží změnit vnímání jedince. Nejprve jsme vymezili, co média jsou, jaký měla vliv v minulosti a jaký v současnosti. Současné postavení médií nám poodhalilo jejich nové problémy. Tím, na který jsme se zaměřili, je násilí produkované médii a jeho vliv na mládež. Tento palčivý problém jsme se pokusili popsat, uvést jeho projevy a zároveň i ukázat možnosti jeho regulace. Vycházelo se z deseti primárních pramenů. Ty byly ještě doplněny o řadu další rozvíjející literatury.
Description
katedra: KFL; rozsah: 48 s. (82 623 znaků)
Subject(s)
media, violence, television, aggression, free will, média, násilí, televize, agrese, svobodná vůle
Citation
ISSN
ISBN