Aspergerův syndrom

Title Alternative:Asperger Syndrome
dc.contributor.advisorMeier, Miroslav
dc.contributor.authorNejedlá, Lucie
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2011-04-14
dc.date.defense2011-06-01
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2010-03-19
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s. (73 164 znaků)cs
dc.description.abstractThis thesis deals with Asperger syndrome. Its aim is to map out ways of integration and educational work with pupils with Asperger syndrome in primary schools, the normal type. The work consists of two main parts. It is the theoretical to the compilation of expert resources defines Asperger syndrome, therapy, integration, training and educationof students with Asperger syndrome. The practical part presents the resultsand interpretation of data, which were obtained by questionnaire. Attitudes were surveyed in 1950 primary school teachers to integrate the normal type and educational work with pupils with Asperger syndrome. The results show that the teachers are supportive of the inclusion of students with Asperger syndrome. Is to propose concrete measures for further education of primary school teachers of the normal type of pervasive developmental disorders and their introduction to the possibilities of integration of pupils with Asperger syndrome. The important finding is that respondents in the primary school teachers are supportive of the integration of pupils with Asperger syndrome.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou Aspergerova syndromu. Jejím cílem je zmapovat integraci a způsoby výchovně vzdělávací práce u žáků s Aspergerovým syndromem na základních školách běžného typu. Práci tvoří dvě hlavní části. Jedná seo část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů vymezuje Aspergerův syndrom, jeho terapii, integraci, výchovu a vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. Praktická část přináší výsledky a interpretaci dat, která byla získána pomocí dotazníku. Zjišťovány byly postoje 50 pedagogů základních škol běžného typu k integracia k výchovně vzdělávací práci s žáky s Aspergerovým syndromem. Výsledky ukazují, že pedagogové jsou nakloněni k integraci žáků s Aspergerovým syndromem. Konkrétním opatřením je navržení dalšího vzdělávání pedagogů základních škol běžného typu v oblasti pervazivních vývojových poruch a jejich seznámení s možnostmi integrace žákůs Aspergerovým syndromem. Důležité je zjištění, že v oslovených základních školách jsou pedagogové nakloněni integraci žáků s Aspergerovým syndromem.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10709
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectAsperger Syndromeen
dc.subjectintegrationen
dc.subjectindividual education planen
dc.subjecteducational worken
dc.subjectprimary school common typeen
dc.subjecttherapyen
dc.subjectteacheren
dc.subjectpervasive developmental disorderen
dc.subjecttriad problem areasen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectsocial interactionen
dc.subjectimaginationen
dc.subjectdiagnosisen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectof teachingen
dc.subjectAspergerův syndromcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectindividuální vzdělávací pláncs
dc.subjectvýchovně vzdělávací prácecs
dc.subjectzákladní škola běžného typucs
dc.subjectterapiecs
dc.subjectpedagogcs
dc.subjectpervazivní vývojové poruchycs
dc.subjecttriáda problémových oblastícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectsociální interakcecs
dc.subjectpředstavivostcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectmetody učenícs
dc.subject.verbisvýchova a vzdělávánícs
dc.titleAspergerův syndromcs
dc.title.alternativeAsperger Syndromeen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag19873
local.identifier.verbis452232
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-26-05 05:26:08cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika pro vychovatelecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_19873.pdf
Size:
834.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_19873.pdf
Size:
292.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_19873.pdf
Size:
292.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_19873.pdf
Size:
458.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby