Paropropustnost zátažných pletenin

Abstract
Tématem této práce jsou tepelně komfortní vlastnosti funkčních pletenin určených pro první vrstvu funkčního prádla. Cílem je zjistit a vyhodnotit efektivní paropropustnost funkčního prádla měřené za vlhka za použití přístroje PERMETEST.Teoretická část se zabývá zejména obsáhlou rešerší odborných publikací a článků zabývajícími se danou problematikou. V praktické části jsou zjišťovány vybrané tepelně komfortní vlastnosti funkčního prádla v závisloti na jejich strukturálních parametrech. Naměřené údaje popisující zjišťované vlastnosti poskytnutých vzorků jsou následně vyhodnoceny.
The theme of this project is the thermal comfort qualities of the functional knitted fabrics used for the first layer of functional clothing. The goal is to identify and evaluate the effective water vapor permeability by using a PERMETEST machine during a wet cycle. The extensive specialized publications and article research are addressed to the theoretical section. The thermal comfort qualities of the functional clothing in the practical section are chosen based on their structural parameters (specifications).The actual quality of the provided samples are evaluated upon their data measurement.
Description
Subject(s)
Paropropustnost, Tepelný komfort, Fukční prádlo, Pleteniny, Strukturální parametry, Vazby pletenin, Vlákenné suroviny, Water Vapour Permeability, Thermal comfort, Functional underwear, Knitted fabrics, Structural parameters, Weave knitted fabrics, Fibers material
Citation
ISSN
ISBN