Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Title Alternative:Protection of Social Services users' rights
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením. Její cílem byla analýze standardu č. 2 a jeho aplikace v praxi z pohledu poskytovatele. Práce byla rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části byly pomocí odborných zdrojů vysvětlené základní pojmy, které se dotýkají oblasti lidských práv, které jsou východiskem pro pojmenovaní práv uživatelův sociálních služeb. Praktická část pomocí dotazníku, zkoumala postoje poskytovatelů na problematické otázky v souvislosti s ochranou práv osob. Bylo ověřovaných šest předpokladů, které se týkali čtyř výzkumných oblastí. Významným zjištěním bylo, že některé právní normy, které musí posky-tovatelé dodržovat, jsou rozporuplné a podle jejich vyjádření porušují práva uživatelů sociál-ních služeb. Z názorů poskytovatelů dále vyplynulo, že se výrazně zvýšila kvalita poskytované péče o uživatele od doby, co se zákonem ohraničilo používání opatření omezující pohyb osob. Zjištění vyústila do navrhovaných opatření, které by mohly poskytovatelům pomoct při řešení problematických oblastí. Za celkový přínos práce možno považovat názory poskytovatelů a zjištění, že se kvalita poskytované péče o uživatele se zdravotním postižením ve velkokapacitních pobytových zařízeních, tzv. ústavech dle těchto názorů výrazně zvyšuje.
Description
78 s., 15 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
social service, human rights, sociální služby, lidská práva
Citation
ISSN
ISBN