Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením

Title Alternative:Working conditions of people with disabilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá pracovními podmínkami osob se zdravotním postižením ve spolku FOKUS Mladá Boleslav z.s. V teoretické části se věnuje základním pojmům, které souvisí s problematikou bakalářské práce. Jedná se o pojmy jako pracovní podmínky, osoba se zdravotním postižením, chráněné pracovní místo a pracovní rehabilitace. Teoretická část je dále zaměřena na popsání těchto pojmů z legislativního hlediska. Praktická část se zabývá procesem zaměstnávání ve spolku FOKUS Mladá Boleslav z.s. a náležitostmi, které musí společnost jako zaměstnavatel plnit při zaměstnávání a poskytování vhodných pracovních podmínek osobám se zdravotním postižením.
This Bachelor thesis deals with working conditions of people with disabilities in FOKUS Mladá Boleslav z.s. Theoretical part of this thesis deals with primary terms, which relate to the thesis issues. Terms as working conditions, people with disabilities, protected workplace, work rehabilitation. Theoretical part is also focused on legal aspects of these terms. The practical part deals with process of employing and providing appropriate conditions to people with disabilities in FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN