Poruchy chování na 2. stupni základní školy

Title Alternative:Behavioral Disturbances in Learners of Lower Secondary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with the occurrence of behavioral disturbances in learners of lower secondary school, especially their causes, classification and solution. The main task of the enquiry is to map and compare the occurrence of the most widespread behavioral disturbances in learners of lower secondary school in a city and a town.
Diplomová práce se zabývá výskytem poruch chování u žáků na 2. stupni základní školy, zejména jejich příčinami, klasifikací a řešením. Šetření má za úkol zmapovat a porovnat výskyt nejrozšířenějších poruch chování u žáků na 2. stupni základní školy ve velkoměstě a maloměstě.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD s diplomovou prací ve formátu pdf.; rozsah: 148 s.
Subject(s)
behavioral disturbances, learner, class teacher, lower secondary school, city, town, poruchy chování, žák, třídní učitel, 2. stupeň základní školy, velkoměsto, maloměsto
Citation
ISSN
ISBN