Možnosti GIS při analýze cestovního ruchu pro turistický region Frýdlantsko

Title Alternative:Possibilities of GIS in the analysis of tourism in the tourist region Frydlant
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim is to use geographic information systems for the analysis of tourism in the tourist region Frydlantsko. In this work are explained the main terms related to tourism and GIS. It is defined Frýdlatntsko as tourist region, which is then evaluated on the basis of the localization and realization preconditions.The last part deals with the accessibility of special interest tourist routes and forecasting with respect to terrain, area limits , etc.
Cílem práce je využití geografických informačních systémů při analýze cestovního ruchu v turistickém regionu Frýdlantsko. V práci jsou objasněny hlavní pojmy týkající se cestovního ruchu a GIS. Je vymezen turistický region Frýdlantsko, který je následně hodnocen na základě lokalizačních a realizačních předpokladů. Poslední část se zabývá dostupností zájmových území cestovního ruchu, a vytipováním tras s ohledem na terén, limity území apod.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 51 s. (62000 znaků)
Subject(s)
tourism, geographic information systems, tourist region frydlantsko, localization preconditions, realization preconditions, cestovní ruch, geografické informační systémy, turistický region frýdlantsko, lokalizační přepoklady, realizační předpoklady
Citation
ISSN
ISBN