Možné příčiny kriminality chovanců Výchovného ústavu se školou v Chrastavě

Title Alternative:Possible causes of criminality of inmates of the Educational institute with school in Chrastava
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work dealt with the problematic of crime causes of wards in the Educational institute with school in Chrastava. The goal of the work was to analyze possible causes of commitment of criminal offences of wards before they were placed in the educational institute, evaluate their structure and make recommendation in practise. The work consisted of two central parts. It was the teoretical part, which with help of processing and presentation of special sources made clear the criminal law level of youth criminality, their particularity and possible causes. The practical part found out with support of questionnaire attitudes of 31 wards in the Educational institute in Chrastava. The results indicated, that the most frequent cause for placement of young poeple in the educational institute is failure of upbringing with interrelation of unsuitable spending of leisure time in gang. The another danger factors, which contribute to failure of young individual are the alcohol and drugs, both in family and directly by individual. The results were directed at concrete suggested precautions in sphere of school, casework, health service and justice.
Bakalářská práce se zabývala problematikou příčin kriminality chlapců ve Výchovném ústavu v Chrastavě. Jejím cílem bylo analyzovat možné příčiny páchání trestné činnosti dětí před jejich umístěním do výchovného zařízení, vyhodnotit její strukturu a provést doporučení do praxe. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala trestně právní rovinu kriminality mládeže, její specifika a možné příčiny. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku postoje 31 chlapců výchovného ústavu v Chrastavě. Výsledky ukázaly, že nejčastějšími příčinami umístění mladého člověka ve výchovném zařízení je selhání rodinné výchovy spojené s nevhodně tráveným volným časem v partě. Dalším rizikovým faktorem přispívajícím k selhávání mladého jedince jsou alkohol a drogy, jak v rodině, tak přímo u jedince. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti školství, sociální práce, zdravotnictví a v oblasti soudnictví.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 x CD; rozsah: 72 s., 5 s. přílohy.
Subject(s)
underage, youth, criminality of youth, deliquency, behaviour disorders, causes of youth criminality, educational institutes, youth criminality prevention, mladistvý, mládež, kriminalita mládeže, delikvence, poruchy chování, příčiny kriminality mládeže, výchovná zařízení, prevence kriminality mládeže
Citation
ISSN
ISBN