Organizace sdružující hendikepované sportovce na území České republiky

Abstract
Bakalářská práce se zabývá organizovaným sdružováním hendikepovaných sportovců na území České republiky a jejím výstupem je aktualizovaný adresář kontaktů. K vystavění adresáře bylo využito částečně standardizovaných metod průzkumu v podobě telefonické a e-mailové komunikace a vyhledávání na webových portálech. Celkově je v adresáři obsaženo 15 svazů a 202 organizací, které se slučováním postižených sportovců zabývají. Rozděleny jsou na základě druhu postižení a kraje, ve kterém působí. U všech organizací jsou zároveň uvedeny základní kontaktní údaje a pohybové aktivity, které může sportovec vykonávat. Kompletní adresář je pak přiložen v příloze.
The bachelor's thesis deals with the organized association of handicapped athletes on the territory of the Czech Republic and its output is an updated directory of contacts. Partially standardized survey methods in the form of telephone and email communications and web portal searches were used to build the directory. Overall, the directory includes 15 associations and 202 organisations involved in the merging of disabled athletes. They are divided on the basis of the type of disability and the region in which they operate. At the same time, basic contact details and physical activities that an athlete can perform are listed for all organizations. The complete directory is then attached in an annexe.
Description
Subject(s)
Postižení, vada, porucha, nemoc, druhy postižení, klasifikace postižení, zastřešování, slučování, svazy, spolky a kluby, vnitrostátní působnost, adresář kontaktů, Disability, defect, disorder, disease, types of disability, disability classification, overarching, unifying, unions, associations and clubs, national scope, contacts directory
Citation
ISSN
ISBN