Sport - protidrogová prevence

Title Alternative:SPORT - PREVENTION OF USAGE DRUGS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work concerns the problematic of spending of the leisure time and dependence on the addictive drugs in our youth, adolescent. The theoretic part of this work defines the basic terms such as leisure time, sport and addictive drugs. There is the personality of adolescent youth and their problematic behaviours described. The practical part of this work includes the list of questions that investigates the dependence of adolescents on sport and addictive drugs.
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání volného času a vzniku závislosti na návykových látkách, především na drogách, dnešní mládeže, adolescentů. Teoretická část bakalářské práce vymezuje základní pojmy volný čas, sport a návykové látky. Charakterizuje osobnost adolescentní mládeže a problémové chování. Praktická část zjišťuje formou dotazování vztah adolescentů ke sportu a návykovým látkám.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 69, 9 s. příloh
Subject(s)
adolescent, sport, návykové látky, prevence, adolescent, sport, habit forming substances, prevention
Citation
ISSN
ISBN