Metody hodnocení ekonomické výkonnosti podniku

Title Alternative:Methods for assessing the economic performance of the company
Abstract
Práce se zabývá vymezením a analýzou nejpoužívanějších metod při hodnocení výkonnosti podniku. Teoretickou část práce tvoří literární rešerše, kde jsou popsána tradiční i moderní měřítka, v praktické části jsou vybrané ukazatele aplikovány na konkrétní podnik, který je analyzován čtyři po sobě jdoucí účetní období, od roku 2012 do roku 2015. Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou vyhodnoceny a následně porovnány mezi jednotlivými obdobími a s průměrnými hodnotami v odvětví. Na základně zjištěných hodnot jsou formulovány návrhy a doporučení, jež by měly vést k příznivějšímu vývoji ekonomické výkonnosti firmy v následujících letech.
Description
83 stran, 15 stran příloh :ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
industrial productivity, výkonnost podniku
Citation
ISSN
ISBN