Skautská tematika v tvorbě Miloše Zapletala

Title Alternative:The Scouting Theme in Works by Miloš Zapletal
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is concerned with the topic of scouting by Milos Zapletal, especially in the prose with a boyish hero, which are set in the environment of the Jizera Mountains. The thesis has two parts. The first part is focused on approaching the history and the concept of scouting itself, the other part of the thesis analyzes every single work. This work tries to refer to the very important position of this prose from chil-dern´slife in literature for children and teenagers. The main aim of this work is to distin-guish the very difficult circumstances of the Scout Movement the Czechoslovakia after February 1948.
Bakalářská práce se zabývá skautskou tematikou v tvorbě Miloše Zapletala, zejména prózami s chlapeckým hrdinou, které jsou zasazené do prostředí Jizerských hor. Cílem práce bylo v první části přiblížit historii a pojem samotného skautingu a následně analyzovat jednotlivá díla. Předložená práce se snaží poukázat na významné postavení příběhové prózy ze života dětí v literatuře pro děti a mládež. Dále usiluje o vyobrazení nepříznivých poměrů pro skautské hnutí v poúnorovém Československu.
Description
katedra: KCL; přílohy: 1 disketa; rozsah: 70 s.
Subject(s)
life, writing, language page, analysis works, contemporary situation, život, dílo, jazyková stránka, rozbor děl, dobová situace
Citation
ISSN
ISBN