Problematika péřových výplní pro textilní průmysl

Title Alternative:Problems of feather fills for textile industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
If I think about what has always been used as a protection of human body, surely it is a leather. It has often been decorated with a feather. After leather there was produced a dress material made of wool, but feather grew its importance. It is a traditional material. In the times of ancient world the wool was used for payment and it was mark of wealth, social position, fashion, luxury and it was excellent export good as well. In this work I want to show the beauty and superb features of feather. I hope that destructed sophisticated system of production revives and tradition gives rise to a small but inconsiderable branch of industry. Czech feather has always been mark of quality and reasonably it is famous in the world and often exported then. I believe it will be so as in the times of first republic, because possibilities of this country, full of brooks, rivers and ponds, are not availed.
Pokud se dnes zamyslím, co člověk od dálnověku používal k ochraně těla jsou to, jistě kůže. Ale velice rád se ozdobil peřím. Když člověk přestal nosit na těle kůže, začal vyrábět z vlny a rostlin látku, ale peří dostávalo význam jiných, důležitějších rozměrů. Je to tradiční materiál.Ve starověku, kdy se u mnohých národů používalo peří jako platidlo, bylo znakem majetnosti, znakem postavení pak znakem módnosti a luxusu a nakonec výborným vývozním artiklem. Ve svojí práci chci ukázat krásu peří a jeho jedinečné vlastnosti. Pošlapaný a zničený propracovaný systém výroby se vzchopí a tradice, jak pevně věřím, dá znovu vzniknout malému, ale nezanedbatelnému odvětví průmyslu. Stále se nejkvalitnější české peří jenom vyváží, protože stále má ve světě jméno. Peří z České husy bylo a doposud je symbolem kvality. Věřím, že tomu zase jednou bude tak jako za první republiky, protože naše zem se svojí vodovodní sítí a množstvím rybníků, má naprosto ideální podmínky, které bohužel zatím zůstávají nevyužity.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 65 s., 8 s. obr. příloh
Subject(s)
feathers, quality, tradition, history, market research, produktion, goose, peří, kvalita, tradice, historie, průzkum trhu, výroba, husa
Citation
ISSN
ISBN