Racionalizace produkčního procesu

Abstract
Tato práce charakterizuje vybranou organizaci s ohledem na její stávající produkční proces a vyhodnocuje získané výsledky vzhledem k procesnímu přístupu. Nakonec stanovuje doporučení pro zlepšení pracovního postupu v dané organizaci s důrazem na zvýšení bezpečnosti práce a zefektivnění postupů organizace.
This work describes selected organisation with regard to its current production process and evaluates the results obtained with respect to the process approach. Finally, it sets out recommendations for improving the organization's workflow with an emphasis on improving work safety and streamlining the organization's processes.
Description
Subject(s)
Racionalizace, produkční proces, Ishikawův diagram, FMECA, 5S, Paretova analýza, optimalizace procesu, Rationalisation, production process, Ishikawa's diagram, FMECA, 5S, Pareto analysis, process optimization
Citation
ISSN
ISBN