Výroba příze z nanovláken

Title Alternative:Production of Yarn Nanofibers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce popisuje výrobu paralelně orientované nanovlákenné vrstvy pomocí elektrostatického zvlákňování. Je zkoumáno a prakticky ověřeno konstrukční řešení kolektorů sloužících k ukládání nanovláken při jejich výrobě. Jelikož jsou nanovlákna primárně ukládána do míst s vyšším elektrickým potenciálem, jsou kolektory konstruovány takovým způsobem, aby při elektrostatickém zvlákňování vytvářely ve své blízkosti nehomogenní elektrostatické pole. Použitím nehomogenních kolektorů lze dosáhnout cíleného ukládání nanovláken a tedy i jejich orientace ve směru osy vláken. Paralelně orientovaná nanovlákenná vrstva by mohla najít uplatnění v biomedicíně, konkrétně např. ve tkáňovém inženýrství, zejména pro kultivaci buněk svalové tkáně, či právě díky vysokému stupni orientace by mohlo dojít k jejímu využití jako biodegradabilní příze.
The thesis deals with processing of parallel oriented nanofibre layer by the means of electrospinning. The construction of collectors that are used for nanofibres laying during their production is researched and verified. Nanofibres are primarily laid in higher electrical potential places and therefore collectors are designed in such a way that they would form inhomogeneous electrostatic field in close proximity during the electrospinning. When using inhomogeneous collectors it is possible to achieve requested nanofibres laying as well as their orientation along fibre axis. Parallel oriented nanofibre layer could be utilised in biomedicine especially in tissue engineering for culture cell of muscle tissue. Furthermore, this layer might be used as a biodegradable yarn due to high level of orientation of these fibres.
Description
katedra: KNT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 60s., 11s. obr. příloh
Subject(s)
elektrostatické zvlákňování, orientovaná nanovlákna, nanovlákenná příze, nehomogenní kolektory, electrospinning, oriented nanofibers, nanofiber yarn, inhomogeneous collectors
Citation
ISSN
ISBN