Knihovna a společenské centrum v Úvalech

Title Alternative:Public library and community centre, Úvaly
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Architektonický návrh budovy městské knihovny a společenského centra v centru města úvaly. Zadání práce vychází z vypsané architektonické soutěže. Návrh řeší začlenění domu do sepjaté původní zástavby v určené proluce na náměstí. Samotný návrh domu je provozně i urbanisticky silně ovlivněn okolním prostorem. Základní princip tvoří průchod z jednoho veřejného prostranství do druhého - tedy z náměstí do veřejné parkové zahrady. Nová budova knihovny má být stěžejním prvkem a středobodem této cesty, propojit a oživit danou lokalitu.
Architectural design of public library and small cultural /community/ centre in Úvaly. The work is based on the current architectural competition. The actual design of the house is functional and strongly influenced by the surrounding urban space. The main principle consists of a passage leading from one public space to another - from the main square of the town into a public garden behind. The new library building should be the main element and meeting point of this connection.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN