Pojetí postmoderního feminismu u G. Lipovetského a jeho vliv na českou feministickou filosofii.

Title Alternative:Concept of Postmodern Feminism by G. Lipovetsky and Its Influence Upon Czech Feminist Philosophy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce je zaměřena na analýzu konceptů feminismu v díle G. Lipovetského Třetí žena a vliv této práce na české feministické autorky. Mezi vybrané autory patří: Eva Uhrová, Pavla Horská, Iva Doležalová, Eva Hauserová a Zuzana Uhde. V práci je položena otázka, jestli se český feminismus G. Lipovetským inspiroval. První kapitola uvádí do dané problematiky a popisuje stručnou historii feministického hnutí. Druhá se zabývá analýzou díla Třetí žena od G. Lipovetského a tím, jaké reakce vyvolalo toto dílo v českém prostředí. Třetí kapitola obsahuje srovnání tvorby českým autorek a díla Třetí žena francouzského autora G. Lipovetského. Čtvrtá kapitola je věnována rozhovoru s českou feministickou autorkou Evou Hauserovou. Pátá kapitola obsahuje závěr práce a odpoveď na položenou otázku.
Description
67 s. +CD ROM
Subject(s)
feminism, philosophy, feminismus, filozofie
Citation
ISSN
ISBN