Filmař Miloslav Kocourek, jeho kariéra a občanská angažovanost

Abstract
Tato práce sleduje životní příběh filmaře, dramaturga a kameramana Miloslava Kocourka.Pozornost je věnována především jeho pracovní kariéře a zapojení v politických iobčanských zájmových aktivitách. Většina poznatků je založená na výzkumu soukroméhoarchivního fondu z pozůstalosti Miloslava Kocourka a komparaci s odbornou literaturou. Vtextu jsou rovněž zpracovány i velice zajímavé pramenné materiály ze zmíněného fondu,například z období konce Druhé světové války v Plzni, včetně filmového pásku zachycujícíhoamerické vojáky při osvobození, či deník ze zahraniční pracovní cesty.
The thesis follows a life story of a filmmaker, dramaturge and cameraman Miloslav Kocourek.The main focus is on his work carier and his involvement in political and civil societyactivities. Most of the findings are based on a private archive fond which is an inheritanceof Miloslav Kocourek and in comparison with literature. Text also contains an analysisof very interesting materials found within the mentioned fond from World war II endingperiod, including film tape capturing american soldiers during liberation, or diary fromabroad work travel.
Description
Subject(s)
Filmografie, československý film, krátký film, Československý státní film, Československátelevize, Plzeň, Miloslav Kocourek, Československo, Filmography, czechoslovakian film, short film, Czechoslovak state film, Czechoslovakstate television, Pilsen, Miloslav Kocourek, Czechoslovakia
Citation
ISSN
ISBN