Severská detektivka: Fenomén Larse Keplera a postava detektiva v románech Stalker a Hypnotist

Abstract
V této bakalářské práci se zaměřím na analýzu a porovnání dvou detektivních románů napsané autorskou dvojicí, Larse Keplera. Zmiňované romány jsou Stalker (2009) a Hypnotist (2014), které jsou propojeny postavou Erika Maria Barka, který se podílí na vyšetřováni v obou knihách. Práce se také zaměřuje na obecnou definici moderního detektivního románu, žánru Nordic noir, odůvodnění jeho popularity a významu role detektiva v detektivních románech. Práce se v druhé části zabývá analýzou románů a vývojem postavou Erika Maria Barka v průběhu obou knih. V druhé části se také nachází porovnání vývoje detektivní postavy v průběhu obou ze zmiňovaných románů.
This Bachelor Thesis focuses on the analysis and comparison of two individual detective novels written by the author's duo of Lars Kepler. The novels are Stalker (2009) and Hypnotist (2014) which are connected through the character of Erika Maria Bark who participates in the investigation in both novels. This thesis is further connected with the general definition of contemporary detective fiction, the genre Nordic noir, the justification of the genre's popularity and the role of the detective in detective novels. The second part focuses mainly on the analysis of the character's development throughout the two individual detective novels. There i salso a comparison of his development between the two books.
Description
Subject(s)
Detektivní román, žánr, zločiny, beletrie, detektiv, role, Stalker, Hypnotist, Lars Kepler, hypnotizér, policie, román
Citation
ISSN
ISBN