Fundraising neziskových organizací a dobrovolnictví

Title Alternative:Fundraising of non-profit organizations and Volunteering
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá fundraisingem neziskových organizací, dobrovolnictvím a využitím dobrovolníků ve fundraisingu. Cílem práce je porovnat metody fundraisingu, využití dobrovolníků a dlouhodobost spolupráce. Práce je tvořena dvěma hlavními částmi. Teoretická část vychází ze zpracování a rešerše odborného textu. Vysvětluje pojmy neziskový sektor a nezisková organizace a jejich typy, popisuje fundraising jako nezbytnou součást existence organizace a vysvětluje rozdíl mezi sponzoringem a dárcovstvím. Dále pak vymezuje pojmy dobrovolnictví, jeho druhy a motivaci k dobrovolnictví. Praktická část se zabývá polo strukturovanými rozhovory s třemi pracovníky ze tří libereckých neziskových organizací a intepretací jednotlivých rozhovorů. Následně pak vyhodnocením předem určených výzkumných hypotéz.
Description
59 s., 7 s. příl. +CD ROM
Subject(s)
fund raising, nonprofit organizations, fundraising, neziskové organizace
Citation
ISSN
ISBN