Tahové vlastnosti textilních výrobků pro padákové létání

Title Alternative:TENSILE PROPERTIES OF TEXTILE PRODUCTS FOR PARACHUTING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo porovnat tahové vlastnosti textilních výrobků pro padákové létání a poukázat na možné rozdíly. Na materiály určené k výrobě padáků, jsou obecně kladeny vysoké požadavky, protože svými vlastnostmi přímo ovlivňují lidský život. Teoretická část popisuje historii padáků, od jejich vzniku po současnost, rozdělení padáků, dále je zde popsán samotný padák jeho součásti a zařízení, také požadavky kladené na textilní materiály. Nedílnou součástí teoretické části byl i souhrn metod hodnocení tahových vlastností. Praktická část se zabývá porovnáním tahových vlastností mezi třemi druhy materiálů, používaných pro výrobu vrchlíků. Výsledkem bakalářské práce je srovnání tahových vlastností textilních materiálů, používaných pro výrobu vrchlíků a poukázání na rozdíly mezi nimi.
The point of my bachelors work was to compare tensile characteristics of textile products for paragliding and to point out possible differences. The raw materials made for production of parachutes generally require high demands because it affects directly human life. Theoretical part describes the history of parachutes from the beginning till now, dividing parachutes in categories, description of the parachutes, main parts and accessories and the requirements for materials suitable for the purchasing of raw materials. Very important part of the theoretical part is the list of rating methods of pulling characterisctics. The practical part handle with comparing of pulling characteristics of materials between three kinds of materials used for production of canopy. Result of my bachelors work is comparing of pulling characteristics of textile materials used for production canopy and to show the differencies between them.
Description
katedra: KOD; přílohy: CD ROM; rozsah: 48 s. (61 350 znaků)
Subject(s)
typy padáků, typy vrchlíků, použité materiály, tahové vlastnosti textilních materiálů, kinds of parachutes, kinds of canopy, used raw materials, pulling characteristics of textile materials
Citation
ISSN
ISBN