Deník jako nástroj sebepojetí adolescentů

Title Alternative:Diary as an instrument of self-concept in adolescence
Abstract
Bakalářská práce „Deník jako nástroj sebepojetí adolescentů“ se zabývá využitím kreativního deníku v rámci výtvarné výchovy s důrazem na sebepojetí studentů. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na definování sebepojetí a zasazení termínu do širších souvislostí. Věnuje se vývoji sebepojetí během života, především jeho utváření v období adolescence. Dále vymezuje a popisuje období adolescence a jeho specifika. Teoretická část práce obsahuje také kapitolu o deníku a možnostech jeho využití. Praktická část se zabývá sestavením pedagogických příprav na výuku výtvarné výchovy a jejich realizací v praxi. Předkládá konkrétní využití výtvarných technik koláže a mandaly k otevření tématu sebepojetí v rámci hodin výtvarné výchovy. Tyto výtvarné techniky zasazuje do konceptu kreativního deníku třídy. Součástí příloh bakalářské práce je ukázka výtvarných výstupů vzniklých v těchto hodinách výtvarné výchovy
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN