Nabídka volnočasových aktivit DDM ve Varnsdorfu

Title Alternative:Offer of leisure activities in the Children and Youth Centre Varnsdorf
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V bakalářské práci se zabývám nabídkou volnočasových aktivit Domu dětí a mládeţe ve Varnsdorfu. Účelem teoretické části je vymezit problematiku volného času a zřízení DDM. V praktické části charakterizuji konkrétní DDM ve Varnsdorfu a s ním spjatou činnost, která se týká pravidelné, příleţitostné a prázdninové činnosti. V prázdninové činnosti jsem se zaměřila na příměstské tábory, kde jsem vyhodnotila program příměstského tábora z roku 2012. Dále analyzuji současný stav nabídky volnočasových aktivit a zjišťuji jejich návštěvnost. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuji informovanost a zájem dětí na základních školách ve Varnsdorfu ohledně činnosti DDM. Šetření prokázalo, ţe největší zájem by děti měly o sportovní aktivity, které v DDM chybí. Na základě SWOT analýzy a výsledků dotazníkového šetření navrhuji plán realizace činnosti a doporučení pro následující školní rok 2013/2014. Vytvářím novou nabídku pravidelných zájmových útvarů, která je rozepsána v přesném časovém plánu a harmonogram propagační činnosti. V prázdninové oblasti navrhuji nové náměty na pobytové a příměstské tábory.
Description
63 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
leisure, out-of-school activities, volný čas, mimoškolní výchova
Citation
ISSN
ISBN