Analýza řízení rizik v podnikové praxi

Title Alternative:Analysis of Risk Management in Business Practice
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá řízením rizik a výkladem pojmu riziko. Práce obecně popisuje principy a techniky posuzování rizika (stanovení kontextu, posouzení rizik, identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, ošetření rizik, komunikace a konzultace, monitorování a přezkoumávání) s odkazem na normu ČSN ISO 31000. Analyzuje insolvenčních řízení v České republice do konce roku 2012. Práce prezentuje způsob vyhledávání informací ve veřejných a soukromých registrech o smluvních partnerech se sídlem v České republice, které jsou on-line a zdarma dostupné na webových stránkách především veřejných institucí. Na základě zjištěných skutečností navrhuje postup jak ohodnotit finanční zdraví smluvního partnera stavební společnosti tj. zákazníka a dodavatele ještě před uzavřením kontraktu.
Description
93 s., 8 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
insolvency proceedings, insolvenční řízení
Citation
ISSN
ISBN