Ekonomické vyhodnocení plánovaného investičního záměru a jeho dopad do finanční výkonnosti podniku

dc.contributorPur David, Ing. Ph.D. : 66994
dc.contributor.advisorJáčová Helena, PhDr. Ing. Ph.D. : 54826
dc.contributor.authorDonátová, Denisa
dc.contributor.otherVaňková Andrea, Ing. Konzultant2 : 67094
dc.date.accessioned2019-08-07T07:54:49Z
dc.date.available2019-08-07T07:54:49Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2019-05-15
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2019-5-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na některé možné zdroje financování investic a na investiční činnost podniku. Zabývá se ukazateli efektivnosti investic a měřítky finanční výkonnosti podniku. Cílem je zjistit, zda je investice pro podnik efektivní a jaké má dopady do celkové finanční výkonnosti zvoleného podniku Benteler ČR, s. r. o. Teoretická část je zaměřena na popis způsobů financování investic, na charakteristiku investic a investiční činnosti a na ukazatele hodnotící efektivnost investic a finanční výkonnost podniku. V praktické části je představena společnost Benteler ČR, s. r. o. a jsou zde propočítány některé zvolené ukazatele efektivnosti investic a finanční výkonnosti podniku. Závěrečná část práce je zaměřena na celkové vyhodnocení investice a na možný způsob financování investice.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on some possible sources of investment financing and investment activities of the company. It deals with indicators of investment efficiency and financial performance measures. The aim is to find out whether the investment is effective for the company and what is its impact on the overall financial performance of the selected company Benteler ČR, s. r. o. The theoretical part is focused on the description of the methods of financing the investment, the characteristics of investments and investment activities and indicators evaluating the investment efficiency and financial performance. The practical part is introduces Benteler ČR, s. r. o. Some selected indicators of investment efficiency and financial performance of the company are calculated at this part of thesis. The final part of the thesis is focused on the overall evaluation of the investment and on the possible way of financing the investment.en
dc.description.mark
dc.format93 s. (130 373 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Tabulky žádné
dc.identifier.signatureV 201900847
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153133
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Franklin ALLEN. 2014. Teorie a praxe firemních financí. 2. aktualizované vydání. Přeložil: GOLIK, Vladimír, Zdeněk MUŽÍK a Liběna STIEBITZOVÁ. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0028-5. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. 2015. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-538-1. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. 2018. EAKINS. Financial markets and institutions. 9th edition. New York: PEARSON Publishing. ISBN 978-0-13-451926-5. RŮČKOVÁ, Petra. 2015. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5534-2. SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. 2015. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-274-8. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. 2018. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-271-0689-9. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectEfektivnostcs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectinvestiční činnostcs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectzdroje financovánícs
dc.subjectEfficiencyen
dc.subjectfinancial sourcesen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectinvestment activityen
dc.subjectperformanceen
dc.subject.verbismanagerial economicsen
dc.titleEkonomické vyhodnocení plánovaného investičního záměru a jeho dopad do finanční výkonnosti podnikucs
dc.titleEconomic evaluation of the planned investment and it's impact on the financial performance of the companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000364
local.identifier.stag38567
local.identifier.verbiskpw06582326
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo847
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:45cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DENISA_DONATOVADP.pdf
Size:
3.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_Donatova_Denisa.pdf
Size:
613.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Donatova_OP.pdf
Size:
127.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP