Rizika používání internetu

dc.contributor.advisorBjörke Alena, Mgr. :61041cs
dc.contributor.authorHornychová Čepelková, Markétacs
dc.contributor.refereeBajcura Lubomír, PaedDr. Ph.D. :64761cs
dc.date.accessioned2023-11-22T12:49:35Z
dc.date.available2023-11-22T12:49:35Z
dc.date.committed30.4.2022cs
dc.date.defense20.6.2023cs
dc.date.submitted20.4.2021cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo zjistit míru zastoupení rizikových faktorů spojených s užíváním internetu u žáků 2. stupně základních škol, tedy žáků ve věku 11-15 let. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část ve svém úvodu vysvětluje pojmy, jako je například kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, hoax, sexting, závislost a další. Dále se s využitím odborných zdrojů věnuje popisu jednotlivých druhů rizik, které se vyskytují při práci s internetem. Empirická část je věnována průzkumu mezi žáky 2. stupně základních škol formou online dotazníku, jehož výsledky jsou prezentovány za pomoci grafů a slovního vyjádření. Navazuje zhodnocení průzkumných otázek, diskuze, návrh na možná opatření a závěr bakalářské práce. Součástí bakalářské práce je i seznam použitých zdrojů a příloha s dotazníkem.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's work is to find out risk factors connected with the use of the Internet at primary schools. The works aims on pupils aged 11-15. The work is divided into a theoretical and a empirical em part. The theory explains terms, such as cyberbullying, cyberstalking, cyber-grooming, hoax, sexting, addiction, etc. Also, it focuses on a description of individual risks that we can meet on the Internet. The practical part is formed of an online questionnaire which is targeted to pupils at primary schools. The outcomes are presented in a form of graphs and in words. There is also evaluation of investigative questions, discussion, and suggestion on possible measures. The work includes a list of resources and enclosure of the questionnaire.en
dc.format80 s.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173893
dc.language.isoCScs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectrizika internetucs
dc.subjectsociální síťcs
dc.subjectkyberšikanacs
dc.subjectkybergroomingcs
dc.subjectcyberstalkingcs
dc.subjectsextingcs
dc.subjectzávislost na internetucs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectinformační a komunikační technologie.cs
dc.titleRizika používání internetucs
dc.titleRisks of Using the Interneten
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP19000614cs
local.identifier.stag42639cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Hornychova_Cepelkova.pdf
Size:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 17.4.2023 20:49 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hornychova_Cepelkova ved.pdf
Size:
298.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 1.6.2023 14:39 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hornychová Čepelková oponent.pdf
Size:
301.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 1.6.2023 14:39 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 20.6.2023 11:22 )