Problematika bydlení Romů

Title Alternative:Housing Conditions of Roma
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o současném celospolečenském problému bydlení Romů, který budí stále více pozornosti. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a empirickou. Část teoretická je rozdělena do čtyř základních kapitol. Zde je problematika zasazena do širšího teoretického rámce, který se zabývá charakteristikou romského etnika, příčinami problematiky společného soužití a diskriminací v bydlení Romů. Empirická část práce se opírá o výzkumné šetření, které je prováděno pomocí řízených rozhovorů s romskými respondenty, kteří v minulosti či současné době bydleli či bydlí v pronajaté nemovitosti ve vybrané lokalitě a s respondenty z řad majitelů nemovitostí, kteří v minulosti či současné době pronajímali či pronajímají tyto nemovitosti Romům v téže vybrané lokalitě. Dále se toto šetření opírá o vybrané kazuistiky, které dokreslují celkový náhled na aktuální problematickou situaci v oblasti bydlení Romů. Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat problematiku bydlení Romů, analyzovat vybrané možnosti bydlení Romů v České Lípě a navrhnout opatření, které by pomohlo zmírnit důsledky tohoto celospolečenského problému.
Description
113 stran, LVI stran příloh :tabulky, grafy
Subject(s)
housing, Romanies, bydlení, Romové
Citation
ISSN
ISBN