Pomístní názvosloví na katastru obce Zahrádky u České Lípy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá anoikonymií obce Zahrádky u České Lípy. Pomístní jména byla sebrána z databáze Geonames, turistických map, zahrnuta byla také jména užívaná v místním úzu. Teoretická část stručně popisuje historii a etymologii názvu obce, představuje také teoretická a materiálová východiska práce. Praktickou část tvoří heslář a shrnutí výsledků dotazníku. Hlavním cílem práce je analýza pomístních jmen.
The bachelor thesis focuses on the minor place-names in the area of Zahrádky u České Lípy. The source materials covered the Geonames database and the tourist maps; the names used by the local inhabitants were included as well. The theoretical part briefly describes the village history, as well as the etymology of the name of the village. Methods and material descriptions are presented, too. The practical part consists of a list of the minor-place names and a summary of the results of the questionnaire. The main aim of the thesis is the analysis of the minor place-names.
Description
Subject(s)
pomístní jméno, modelová klasifikace pomístních jmen, Zahrádky u České Lípy, minor place-name, model of minor place-name classification, Zahrádky u České Lípy
Citation
ISSN
ISBN