Studie využití textilních materiálů s membránou

Title Alternative:Application of textile materials with a membrane for clothing purposes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
ANOTACE Bakalářská práce pojednává o vývoji textilních materiálů s membránou, o konstrukci, o technologii výroby membrán, o struktuře a obecné charakteristice těchto materiálů. Okrajově se také zabývá kontrolou propustnosti tepla a možnostmi jeho ztrát. Dále uvádí přehled některých typů klimamembrán vyráběných v současné době. Popisuje také specifické vlastnosti jednotlivých typů membrán, zpracování, úpravy, zkoušky a konečné použití v oděvních výrobcích. Závěrečná část práce je rešerše parametrů poskytnutých od jednotlivých výrobců.
ANNOTATION A bachelor study deals with a development of textile materials with a membrane, a construction, a technologies of production of membranes, a structure and general characterics of this materials. It also marginally. Deals with heat permeability and its losses. It also Mentions a summary of some tapes of climatic membrane made recently. It deals also with specific characteristics of particular types of membranes, processing, modification, tests and final usage in clothing products. In conclusion there is a summary of parameters provided from particular produccters.
Description
katedra: KKV; přílohy: 6 Příloh a 1CD; rozsah: 59 s.,
Subject(s)
membrána, laminování, nánosování, vodoodpudivost, paropropustnost, mikroporezní membrány, monolitické membrány, membrane, laminate, coating, hydrophobic coating, vapor permaebility, mikroporozity membrane, monolithic membrane
Citation
ISSN
ISBN