Produktový design - kombinace skla a textilu

Abstract
V mé práci se zaměřuji na kombinaci skla a textilu, který se v kombinaci se sklem objevuje ve formě vnějšího či vnitřního povrchového reliéfu. Z důvodu předešlého studia na Střední Průmyslové Škole Oděvní, bylo mým cílem tyto dva tolik odlišné obory propojit. Tato práce je inspirovaná historií a vývojem stolování.Písemná práce pojednává především o výrobě sádrových modelů a forem pro tavení skla. Dále o tavení skla a o mechanickém a chemickém opracování skleněných výrobků. Výsledkem je kolekce skleněných mís z bezolovnatého skla s vnějším či vnitřním reliéfním otiskem textilního prvku. Mísy jsou určené k funkčnímu užití při stolování i jako dekorativní předměty.
In this bachelor thesis I focus on a combination off glass with textiles, which is combined with glass in external or internal surface relief. Because my previous studies was at Central School of Fashion my goal was these two so different disciplines interconnect. My work is inspired by dining history and evolution.Thesis include primarily detailed description production of the plaster models and molds for glass melting. Next is the glass melting, mechanical and chemical treatment of glass products. The result is a collection of glass bowls from the lead-free glass with external or internal surface relief, which are intended for functional use at dining or as decorative items.
Description
Subject(s)
Stolování, sádrové modely, sklářské dělené formy, sklo, textil, reliéf, mechanické a chemické opracování skla, Dining, plaster models, glass cut forms, glass, textile, relief, mechanical and chemical treatment of glass
Citation
ISSN
ISBN