Vliv doby aplikace monovrstvy z vívrsté TiN/CrN struktury na mechanické a tribologické vlastnosti povlaku

Abstract
Cílem této bakalářské práce je poskytnout teoretický úvod do problematiky vytváření tenkých vrstev a také hodnocení jejich užitných vlastností. Cílem práce je změřit čtyři druhy tenkých vrstev vytvořené metodou katodového oblouku s různou dobou depozice monovrstev z vícevrstvých TiN/CrN povlaků. Deponovaný materiál monovrstvy (TiN a CrN) byl střídavě nanášen na povrchu vzorků (doba nanášení 10, 15, 20 a 30 vteřin) do vzniku požadované multivrstvy. V experimentální části byly připravené vzorky podrobeny testování za účelem zjištění jejich vlastností.
The goal of this bachelor thesis is to provide theoretical introduction to the methods of creating thin coatings. This thesis also discusses methods of evaluation of thin films and its properties. There were four samples available, which were created by Cathodic Arc Deposition method. TiN and CrN were periodically depositioned on the substrate, which resulted in creation of multiplayer. Experimental part was focused on measurement of its properties.
Description
Subject(s)
TiN/CrN povlaky, Arc-PVD (depozice katodovým obloukem), mechanické vlastnosti, tribologie, TiN/CrN coating, Cathodic arc deposition, mechanical properties, tribology
Citation
ISSN
ISBN