Kmenoví a externí zaměstnanci ve vybrané společnosti

Abstract
Bakalářská práce nesoucí název: Kmenoví a externí zaměstnanci ve vybraném podniku, se zabývá zaměstnáváním kmenových a Agenturních zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. Teoretická část obsahuje základní údaje o vzniku hlavního a vedlejšího pracovního poměru u kmenových a Agenturních zaměstnanců. V praktické části je představen vybraný výrobní podnik a jeho konkrétní způsob zaměstnávání Agenturních a kmenových zaměstnanců.Cílem je zhodnocení výhod a nevýhod zaměstnávání kmenových zaměstnanců a zaměstnanců pracujících prostřednictvím Agentury po finanční stránce a z hlediska výkonu pro firmu.Bakalářská práce se dále zabývá objasněním důvodů zaměstnávání těchto dvou sledovaných aspektů.
The bachelor thesis, which is called Internal and External Employees in a Selected Company, deals with the employment of internal and Agency employees in a selected manufacturing company. The theoretical part contains the basic information about the establishment of the main employment relationship with the employees of the company.  The practical part introduces the selected manufacturing company and its particular way of employing Agency and internal employees.The aim is an evaluation of the advantages and disadvantages the employment between the internal staff and staff working through the Agency, in terms of finance and production for this company.The bachelor thesis also deals with clarification of the reasons of employment those two monitored aspects.
Description
Subject(s)
Pracovní poměr, pracovní smlouva, nástupní dokumenty, dohody, kmenoví zaměstnanci, Agentury, bezpečnost práce, příspěvek, odměny, benefity, Employment, employment contract, admission documents, agreements, tribal staff, Agencies, safety of work, contribution, rewards, benefits
Citation
ISSN
ISBN