Anizotropie vybraných vlastností textilií

Title Alternative:ANISOTROPY OF CHOSEN FABRICS QUALITIES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá ohybovou tuhostí a mačkavostí tkanin a anizotropií těchto vlastností. V práci jsou shrnuty metody měření ohybové tuhosti a mačkavosti tkanin. Je navržen způsob hodnocení anizotropie ohybové tuhosti a mačkavosti. Podle navrženého způsobu byl proveden experiment. K experimentu byly použity tkaniny v plátnové vazbě s různou dostavou. Na závěr práce jsou zhodnoceny výsledky experimentu.
This thesis deals with bending rigidity and creasing of fabrics and anisotropy of these qualities. There are resumed measuring methods of qualities listed above and proposed evaluation method of anisotropy. There is also an experiment realized according to proposed method of measuring. Fabrics with plain weave were used for this experiment. At the conclusion there are evaluated results of the experiment.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 51 s., 20 s. příloh
Subject(s)
anizotropie, mačkavost, ohybová tuhost, stálost tvaru, úhel zotavení, anisotropy, creasing, bending rigidity, shape stability, recovery angle
Citation
ISSN
ISBN