Rozpoznávání vláken v řezech přízí metodou analýzy obrazu

Title Alternative:Fiber Yarn Slices Recognition Using Image Analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of thesis was to design functions based on computer processing of image and methods of recognition. These functions are able to automate analysis of yarn profiles. All of the functions were pre-set as separated algorithms and implemented into program with graphical user interface. For this purpose was used software tool called MATLAB. A graphical editor was added into program for option of a simple editing of the textile profiles. This work is not an instrument to fully automate of fiber recognition but it allows obtaining of the same result as manual processing with fewer requirements. User can specify and complete results obtained from program which allows making the recognition with usage of this program only.
Cílem diplomové práce bylo navrhnout funkce založené na počítačovém zpracování obrazu a metodách rozpoznávání schopné v co nejvyšší míře automatizovat analýzu řezů přízí. Všechny navržené funkce byly realizovány jako samostatné algoritmy a implementovány do programu s grafickým uživatelským rozhraním. K tomuto účelu bylo použito softwarového prostředku MATLAB. V programu byl též vytvořen grafický editor určený k základní editaci řezů. Tato práce si neklade za cíl plně zautomatizovat a nahradit manuální zpracování, ale umožnit co největší zjednodušení při dosažení minimálně srovnatelných výsledků s možností korekce získaných výsledků nebo případné upřesnění ve formě doplnění informací uživatelem.
Description
katedra: KAM; přílohy: CD ROM; rozsah: 44, 14
Subject(s)
image analysis, recognition methods, yarn slice, fiber, image, digitizing, edge detectors, segmentation, binar mathematic morfology, skeleton, hough transform, spectral attributes, maximum probability method, matlab, analýza obrazu, metody rozpoznávání, řez přízí, vlákno, obraz, digitalizace, detektory hran, segmentace, binární matematická morfologie, skelet, houghova transformace, spektrální příznak, metoda maximální pravděpodobnosti, matlab
Citation
ISSN
ISBN