Některé tendence v oblasti slovotvorby a obohacování německé slovní zásoby ve srovnání s češtinou. Možnosti aplikace problematiky ve vyučování němčiny na ZŠ

Title Alternative:Some tendences in the field of word formation and aspects of the enrichment of the german word stock in comparison with czech. Possible exploitation of results in german lessons at the elementary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher