Profilování aplikací pro .NET a SQL Server

Abstract
Tato práce se zabývá měřením a optimalizací aplikací platformy .NET a databází SQL Server. Cílem práce je seznámit s pojmem profilování a ukázat některé dostupné postupy a nástroje sloužící pro měření a optimalizaci aplikací využívajících SQL Server jako zdroj dat.Pro měření výkonu aplikací i činnosti SQL Server je v práci popsáno použití výkonnostních čítačů, zaměřených na měření vytížení procesoru, operační paměti a disku. Z pohledu optimalizace práce seznamuje s dvěma profilery pro platformu .NET (Visual Studio profiler, dotTrace) a nástrojem Database Engine Tuning Advisor pro optimalizaci databází v SQL Server. Demonstrace nástrojů je provedena na vzorové aplikaci a databázi, kdy je detailně popsán celý průběh optimalizace společně s měřením pomocí výkonnostních čítačů.
This thesis deals with measurement and optimalization of applications of the .NET platform and SQL Server databases. The aim of the thesis is to familiarize reader with the term profiling and show some of the available procedures and tools used for measuring and optimizing applications using SQL Server as a data source.Use of performance counters is described for measurement of application performance and activity of SQL Server. It is focused on measuring processor, operation memory and disk usage. In terms of optimalization, there are two profilers for the .NET platform (Visual Studio profiler, dotTrace) and the Database Engine Tuning Advisor tool for SQL Server database optimalization. The use of all the tools is demonstrated on a sample application and database. The overall optimalization process is described in details alongside with the use of performance counters for measurements.
Description
Subject(s)
profilování, .NET, profiler, měření aplikací, Výkonnostní čítače systému Windows, Visual Studio Profiler, dotTrace, Microsoft SQL Server, Database Engine Tuning Advisor, SQL Server Profiler, profiling, .NET, profiler, aplication measurement, Windows Performance Counters, Visual Studio Profiler, dotTrace, Microsoft SQL Server, Database Engine Tuning Advisor, SQL Server Profiler
Citation
ISSN
ISBN