Srovnání etiky u Platona a Aristotela

Title Alternative:Comparison of Ethic by Plato and Aristotle
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je srovnání etiky u Platóna a Aristotela. V jednotlivých kapitolách jsou rozvedeny aspekty etické nauky Platónovy a Aristotelovy. První část práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, a to Platón a Aristotelés. Tyto kapitoly mají za úkol objasnit důležité pojmy a prvky patřící k etice obou filosofů. U Aristotela těmito body jsou dobro, blaženost - eudaimonia, mravní a rozumové ctnosti, potřeba přátelství a mezi etické Platónovy pojmy patří ideální obec, spravedlnost, rozdělení občanů v obci, složky duše a idea dobra. Druhá část je stěžejní, protože vymezuje a popisuje rozdílné a podobné znaky etiky velikánů antického myšlení. Příbuznými rysy jsou zejména život v politické obci a téma ctnosti. Rozdílnost těchto filosofických systémů se ukazuje v učení idejí, otázce duše, smyslovém a rozumové poznání, teorii státu a společnosti. Poslední část se věnuje odkazu Aristotelovy a Platónovy etiky u mladších filozofů.
Description
60 s. :il. +CD ROM
Subject(s)
ethics, etika
Citation
ISSN
ISBN