Romská kultura

Title Alternative:Roma Culture
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce na téma Romská kultura se zabývá tradiční romskou kulturou, její historií a tradicemi. Práci tvoří dvě části a to teoretická a empirická. Teoretická část práce se zabývá především vysvětlením základních pojmů a tradic romské kultury, které vychází ze studia odborné literatury. Dále se zaměřuje na sociální vyloučení Romů v důsledku úpadku tradiční romské kultury. V empirické části jsou uvedeny výsledky šetření získané na základě rozhovoru s jedinci romského etnika. Cílem šetření bylo zjistit, jaký vztah mají zástupci romské menšiny k vlastní kultuře, zda tradiční romské zvyky a tradice znají, dodržují je a jaký význam jim přikládají v soužití s Romy. Výsledky empirické části vypovídají o znalosti romské kultury, kterou již ale romská menšina příliš nedodržuje. Zároveň vypovídá o tom, kolik respondentů vnímá romské zvyky a tradice jako bariéru v soužití s většinovou společností.
Description
56 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
Romani culture, Romanies, romská kultura, Romové
Citation
ISSN
ISBN