České děti a slovenština

Title Alternative:Czech children and Slovak
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this Bachelor Thesis is to find out how Czech children understand the Slovak language. It is based on questionnaires which are focused on the understanding of some Slovak expressions and sentences. These questionnaires go from other questionnaires from the University of Ostrava in 2003. Questionnaires were distributed to several Czech schools in Liberec and its close vicinity. It also includes the overall evaluation. Moreover, this work deals with searching for suitable examples of Slovak literature which could be applied at schools during classes. Finally, the Bachelor Thesis also contains a chapter of the Czechoslovak history and Slovak grammar. In addition, there is also a part devoted to a contact with the Slovak language nowadays.
Bakalářská práce se zabývala tím, jak české děti rozumí slovenskému jazyku. Cílem práce bylo pomocí dotazníků zjistit, jestli děti rozumí některým slovenským výrazům a větám. Práce byla založena na dotaznících, které autorka sestavila na základě dotazníku z Ostravské univerzity z roku 2003. Dotazníky byly rozdány do několika českých škol v Liberci a jeho okolí. Práce obsahuje jejich celkové vyhodnocení. Součástí práce bylo také vyhledat vhodné ukázky ze slovenské literatury, s nimiž by bylo možné pracovat při vyučování. Bakalářská práce obsahuje kapitolu o Československých dějinách a také kapitolu věnovanou slovenské gramatice. V práci je také obsažena část věnovaná dnešnímu kontaktu se slovenštinou.
Description
katedra: KCL; přílohy: CD; rozsah: 66
Subject(s)
slovak language, the czechoslovak, history, slovak grammar, czechoslovak projects, questionnaires, examples, slovak literature, slovenština, československo, historie, slovenská gramatika, česko-slovenské projekty, dotazník, ukázky, slovenská literatura
Citation
ISSN
ISBN