Vývoj výstavby obchodní sítě v koherenci s ekonomickým růstem Liberce

Title Alternative:Development of commercial network construction in connection with economic growth in Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis contains a detailed research of available materials concerning retail network in Liberec, its forming, and development up to the present. The current situation of retail store units in town with an emphasis on construction and function of huge shopping centers was mapped and described in detail. The current situation is also shown compared to a economic background and in connection with Internet commerce.
V rámci bakalářské práce byla vytvořena podrobná rešerše dostupných materiálů týkajících se liberecké maloobchodní sítě, jejího vývoje a formování až do současnosti. Podrobně byl zmapován a popsán aktuální stav prodejních jednotek ve městě s důrazem na výstavbu a fungování obřích nákupních center. Současný stav byl ukázán i na ekonomickém pozadí a také v souvislosti s internetovým obchodováním.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 58 s. (91 046 znaků)
Subject(s)
retail, trading network, shopping center, economic growth, internet commerce (e-shop), maloobchod, obchodní síť, obchodní centrum, ekonomický růst, internetový obchod (e-shop)
Citation
ISSN
ISBN