Akutní infarkt myokardu z pohledu pacienta

Title Alternative:Heart attack from the pacient's view
Abstract
Práce je zaměřena na pacienty po akutním infarktu myokardu, kteří byli hospitalizováni na oddělení Kardiologie v Krajské nemocnici Liberec a.s.. Cílem práce bylo zmapovat, jaký pohled má pacient na akutní infarkt myokardu. Práce je roz-dělena na 2 části. Teoretická část se nazývá akutní infarkt myokardu. V empirické části byla použita forma anonymního dotazníku. Výstupem byla tvorba edukačního materiálu z oblasti sekundární prevence.
Description
76 s., 14 s.příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
myocardial infarction, nursing care, infarkt myokardu, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN