Asistentské práce s adolescenty s tělesným a mentálním postižením v Tanenčím centru L&P Pik Dance

Title Alternative:Assistance Work with Physically and Mentally Disabled Adolescents in the Dance Centre L&P Pik Dance
Abstract
Bakalářská práce se zabývá taneční výchovou mentálně a tělesně postižených dětí. Jejím cílem je vytvořit a realizovat taneční asistenční program pro adolescenty s tělesným a mentálním postižením v tanečním centru L&P Pik dance. Lekce jsou vytvořené pro děti, které vyžadují individuální přístup asistenta při vykonávání tanečního pohybu. Bakalářská práce je postavena na cíleném pozorování všech dětí v kroužku po dobu pěti měsíců s vymezením specifických cílů pro práci s jednotlivými dětmi.
The bachelor thesis deals with the dance education of mentally and physically disa-bled children. The aim of this work is to develop and implement a dancing assistance pro-gram for adolescents with physical and mental disabilities in the dance center L&P Pik dance. The lessons are designed for children, who need individual help from the assistent during performing. The bachelor thesis is based on a targeted observation of all children in the course for five months with the definition of specific objectives for working with indi-vidual children.
Description
Subject(s)
Tělesné a mentální postižení, tanec, pohyb, taneční program, taneční asistent, Physical and mental disability, dance, motion, dancing lessons, dancing assistant
Citation
ISSN
ISBN