Litina s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem Si

Title Alternative:Cast iron with spheroidal graphite with a higher content of Si
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is devoted to spheroidal graphite cast iron with a higher content of Si, since this material as the first fruits of research has suitable mechanical properties. In our foundries with no experience of this material, yet it appears as a promising material for the automotive industry. In the firstpart of the thesis summarizes the findings on the production of ductile ironwith a higher silicon content. The second part of this work is experimental and is focused on the production technology based on knowledge obtained from experiments carried out. Production technology means the chargecomposition, type of melting equipment, used an inoculant, the method of vaccination, modification and appropriate modifier. Thus the resultingmaterial to suit the requirements
Tato diplomová práce je věnována litině s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem Si, jelikož tento materiál dle prvních prováděných výzkumů vykazuje vhodné mechanické vlastnosti. V našich slévárnách s tímto materiálem nejsou zkušenosti a přitom se jeví, jako perspektivní materiál pro automobilový průmysl. V první části diplomové práce jsou shrnuty poznatky o výrobě LKG s vyšším obsahem křemíku. Druhá část diplomové práce je experimentální a je zaměřena na stanovení technologie výroby na základě poznatků získaných z prováděných experimentů. Technologií výroby se rozumí složení vsazky, typ tavícího zařízení, použité očkovadlo, způsob očkování, modifikace a vhodný modifikátor. Tak aby vzniklý materiál vyhovoval požadavkům.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 103 s. (89 000 znaků)
Subject(s)
cast iron with spheroidal graphite and a higher content of si, modification, vaccination, metallographic evaluation, simulation, batch, meltingequipment, litina s kuličkovým grafitem a vyšším obsahem si, modifikace, očkování, metalografické hodnocení, simulace, vsázka, tavící zařízení
Citation
ISSN
ISBN
Collections